Uvodna riječ direktora

 

RIJEČ DIREKTORA

 

Dragi prijatelji,

Dobro došli na službeni website „Druge osnovne škole“ Bugojno koja je locirana u Ulici Armije BiH br.7. u Bugojnu.  Biće nam posebna čast i zadovoljstvo da Vam javno predstavimo naš rad i da zajedno s nama pratite sve najznačajnije odgojno – obrazovne aktivnosti koje se događaju u našem radu. Cilj nam je da javnosti prezentiramo naš rad, ali isto tako da kroz te prezentacije predstavimo istaknute učenike i nastavnike koji svojim trudom, kreativnošću i zalaganjem postižu kvalitetne rezultate i na najbolji način predstavljaju sebe i svoju školu.

Javna ustanova „Druga osnovna škola“ Bugojno ima svoju dugu tradiciju i kvalitet u odgojno – obrazovnom radu. Osnovana je davne 1958. godine (ukidanjem niže gimnazije) i zvanično počinje sa radom školske 1958/1959 godine i tada dobija svoje izvorno ime „Druga osnovna škola“ Bugojno. Školske 1969/1970 godine „Druga osnovna škola Bugojno“ dobija novi školski objekat i fiskulturnu salu (u kojem je i danas smještena škola) i te godine „Druga osnovna škola“ Bugojno dobija naziv  Osnovna škola „Stipo Đerek“ Bugojno. TadašnjojOsnovnoj školi „Stipo Đerek“ Bugojno pripadale su Područne škole: Vesela, Čipuljić, Mračaj, Kandija i Šušljici. Otvaranjem Osnovne škole „9. septembar“ Bugojno (1975. godine), područne škole Kandija i Šušljici pripadaju Osnovnoj školi „9. septembar“ Bugojno (sadašnja „Treća osnovna škola“ Bugojno).

Školske 1995/1996 godine Osnovna škola „Stipo Đerek“ Bugojno ponovo dobija svoje izvorno ime „Druga osnovna škola“ Bugojno koja se nalazi u Ulici armije BiH br.7, Bugojno. Danas Javna ustanova „Druga osnovna škola“ Bugojno je moderni školski objekat koji ima 3007 m2 u centralnoj školi. Škola ima 24 kabineta (za predmetu i razrednu nastavu) i fiskulturnu dvoranu sa 371 m2. Škola ima moderno opremljen informatički kabinet i stalno dostupan internet u edukativne svrhe. Područna škola Vesela je smještena u prigradskom naselju Vesela i školske 2007/2008 godine dobila je novi moderni školski objekat sa pet učionica, bibliotekom, zbornicom, fiskulturnom salom, sa ukupno 836 m2 korisnog prostora. U ovoj školi nastava se izvodi u pet odjeljenja od I do V razreda. „Druga osnovna škola“ Bugojno nije prekidala kontinuitet u radu ni u najtežim uvjetima i radila je i tokom rata (1992/1995) godine. Od 1995. godine do danas učenici i nastavnici naše škole postižu zapažene rezultate na svim nivoima takmičenja od općinskog, kantonalnog i državnog. Posebni rezultati postižu se u matematici, fizici, vjeronauci, informatici u tehničkoj i saobraćajnoj kulturi, građanskom obrazovanju, u sportskim takmičenjima.

U školi rade različite sekcije i učeničke organizacije koje na različit način predstavljaju školu na najbolji način. Škola redovno učestvuje na Kulturnoj manifestaciji „Bugojansko proljeće“ i kontinuirano postiže zapažene rezultate na različitim liteterarnim, likovnim i drugim kulturnim manifestacijama. U školskoj 2015/2016 godini „Druga osnovna škola“ Bugojno ima 780 učenika koji su raspoređeni u 33 odjeljenja . U školi su zaposlena 63 uposlenika, od toga je 49 nastavnika.

 

 

 Direktor:      Dr. sc. Muradif Hajder

 

Ovaj unos je objavljen u Uncategorized. Zabilježite trajni link.