Od direktora

Dragi prijatelji,

Dobro dosli na WEB stranicu “Druge osnovne skole” Bugojno.Ova skola ima svoju dugu tradiciju i kvalitet u radu. Osnovana je davne 1958 godine i pocela je sa radom sk.1958/59 godine (ukidanjem nize Gimnazije), dobija ime “Druga osnovna skola” Bugojno. Skolske 1969/70 preseljava se u sadasnju skolsku zgradu i dobija naziv Osnovna skola “Stipo Djerek”- Bugojno.

Pripadale su joj Podrucne skole Vesela, Cipuljic, Mracaj, Kandija i Susljici. Otvaranjem OS “9.septembar” (sadasnje “Trece osnovne skole” Bugojno)-1975 godine, skole Kandija i Susljici pripadaju toj skoli.

– 1995 godine OS “Stipo Djerek” ponovo dobija svoje prvo ime “Druga osnovna skola” Bugojno.

Danas “Druga osnovna skola” Bugojno je moderni skolski objekat koji ima 3007 m2 u Centralnoj skoli. Ima 24 kabineta za razrednu i predmetnu nastavu, fiskulturnu dvoranu sa 371m2. Ima opremljen informaticki kabinet, dvadeset i cetri sata dostupan internet.

U okviru skole je i Podrucna cetverorazredna skola Vesela koja je kao nova zgrada otvorena sk.2007/08 godine sa ukupno 5 ucionica , jos nedovrsenom fiskulturnom dvoranom, sa ukupno 836 m2 unutrasnjeg prostora.

Ime “Druga osnovna skola” prepoznatljivo je ime kroz njenu historiju. Brojne generacije ucenika iskazali su svoj ponos sto su bili ucenici ove skole.

U postratnom periodu (od 1995 godine ) skola postize zapazene rezultate u matematici, fizici, gradjanskom obrazovanju, saobracajnom takmicenju, osvaja brojne nagrade na literarnim i likovnim konkursima, uvijek pozitivno iznenadi publiku na javnim priredbama i kulturnim manifestacijama.

Sva razredna nastava radi po novoj interaktivnoj metodologiji rada, a predmetna nastava izvodi RWCT-metodologiju u radu.U nastavi se stvaralacki kombinira tradicija kvaliteta i nova metodologija rada .U skolskoj 2010/11 ukupno je 35 odjeljenja,od toga 18 odjeljenja razredne nastave i 17 odjeljenja predmetne nastave.

U skolskoj 2010/11 upisano je pet odjeljenja prvih razreda koji ce raditi po programu devetogodisnjeg obrazovanja i dva odjeljenja drugog razreda koja seobrazuju programu devetogodisnjeg obrazovanja. Ostalih 28 odjeljenja rade po programu osmogodisnjeg obrazovabnja. U skoli je ukupno 941 ucenik. Podrucna skola Vesela ima 76 ucenika.

Nastavu sa 100% normom izvodi 43,50 nastavnika,  a ukupno je zaposlenih 60 uposlenika.

U skolskoj 2011/2012 upisano je 876 ucenika. U centralnoj – maticnoj skoli je 29 odjeljenja sa 800 ucenika. U podrucnoj skoli Vesela su 4 odjeljenja sa 76 ucenika. Nastavu izvodi 46 nastavnika, 36 nastavnika sa punom normom. Skola radi u dvije smjene. Prva smjena pocinje u 8 sati a druga u 13.15.

U novembru, 2015. nasa skola je dobila novog direktora. To je novi – bivši diektor:

Dr.sc. Muradif Hajder