Ucenici

Novo stanje: Skolska, 2011/2012.g.

U skolskoj 2011/2012 upisano je 876 ucenika. U centralnoj – maticnoj skoli je 29 odjeljenja sa 800 ucenika. U podrucnoj skoli Vesela su 4 odjeljenja sa 76 ucenika. Nastavu izvodi 46 nastavnika, 36 nastavnika sa punom normom. Skola radi u dvije smjene. Prva smjena pocinje u 8 sati a druga u 13.15.

 

Brojno stanje ucenika

Ukupno u sk.2010/11 u skolu je upisano 941 ucenika rasporedjenih u 35 odjeljenja. U Centralnoj skoli je 31 odjeljenje sa 865 ucenika, u Podrucnoj skoli Vesela su 4 odjeljenja sa 76 ucenika.

Nastavu izvode 47 nastavnika, tacnije 43,50 nastavnika sa punom normom. Skola radi u dvije smjene. Prva smjena pocinje u 8 sati, druga smjena u 13.15.

Odgojno-obrazovni rad

Nastava se izvodi po osmogodisnjem NPiP za osnovne skole Federacije BiH i NPiP-u u Srednjobosanskom kantonu ( br.01-38-123/2000. godine).

U nastavnom planu i programu ugradjene su zajednicke jezgre koje su sastavni dio programskih sadrzaja usvojenih od Ministarstva 31.08.2004. godine.

Odgojno-obrazovni rad realizuje se kroz redovnu, dopunsku, dodatnu nastavu, slobodne aktivnosti i odjeljensku zajednicu , kroz kulturne, javne, sportske i druge takmicarske i pedagoske aktivnosti. Svake skolske godine u nastavni i vannastavni rad uvode se inovativni oblici i metode rada.

U sk.2008/09 realizirace se slijedeci inovativni oblici rada :

– timski rad u realizaciji tema odjeljenske zajednice (od I – VIII razreda)

– RWCT-metoda i projektna nastava (u predmetnoj nastavi)

– kreativna (interaktivna ) nastava u razrednoj nastavi

– Pedagoske radionice za roditelje (V-VIII razred)

Nastavnici za ovu metodologiju rada prvo se educiraju sa strucnim organima, zatim kroz predlozenu literaturu i kroz konsultacije sa direktorom skole i skolskim pedagogom, a onda realiziraju ogledne casove, odnosno radionice.

Oglednim casovima i radionicama prisustvuju zainteresovani nastavnici, pedagog i direktor skole.

U okviru OZ realizira se program profesionalne orjentacije ciji je osnovni cilj razvijanje svijesti kod ucenika o znacaju pravilnog izbora zanimanja.

Svake skolske godine planiraju se i takmicenja iz matematike i fizike V-VIII razred, prva medicinska pomoc, gracansko obrazovanje, engleski jezik -VIII razred, vjeronauka VII-VIII razred, saobracajno i tehnicko stvaralastvo, te razliciti oblici sportskih takmicenja.

Kontinuirano “Druga osnovna skola”Bugojno ima izuzetno dobre razultate na takmicenjima u matematici, fizici, islamskoj vjeronauci, saobracajnom takmicenju i gracanskom obrazovanju.

Svoje predstavnike (nase ucenike) imamo na najvisim nivoim takmicenja.
Roditelji kao partneri u provodjenju zajednickih kampanji i odgojno-obrazovnih

Od 2002 godine u skoli veoma aktivno radi Vijece roditelja i skole i zajednicki smo kao partneri radili na slijedecim projektima :

* Droga – zlo koje ubija
* Stop saobracajnoj nekulturi
* Roditelji kao partneri u odgojno-obrazovnom radu (rad sa djecom sa posebnim potrebama)
* Asfaltiranje sk. dvorista i uredjenje zelenih povrsina u Centralnoj skoli
* Izgradnja Podrucne skole Vesela

Ove kampanje i odgojno-obrazovne aktivnosti odvijale su se kroz okrugle stolove, pedagoske radionice, kroz rad zajednickih grupa i tijela u provocenju aktivnosti, kroz humanitarne aktivnosti i zajednicki rad na prezentaciji rezultata (saradnja sa vladinim i nevladinim organizacijama i medijima).

Na temu “Droga – zlo koje ubija” sa TV Bugojnom snimili smo dokumentarni filim, a i ostale aktivnosti snimljene su na CD-ima (filmski i digitalni -fotozapis) i arhivirani su u skoli.

U kampanji “Stop saobracajnoj nekulturi” dobili smo podrsku Opcine, inspekcijskih organa, Vlade FBiH i Direkcije za ceste FBiH.

U okviru te kampanje obezbijedjen je stalno trepteci semafor na magistralnom putu koji prolazi pored skole, a trenutno traju pregovori sa direktorom Cesta FBiH da se postave lezece vibrirajuce trake preko ceste u blizini skole kako bi se vozaci primorali da smanje brzinu i tako se smanji rizik od stradanja ucenika u saobracaju.

Skola kao strana u pregovorima trazi i postavljanje semafora u blizini skole kako bi ucenici kao pjesaci mogli sami pritisnuti dugme s kojim bi se upalilo crveno svjetlo za vozila i tako obezbijedio nesmetan prolaz ucenika preko ceste.

U istoj kampanji, saobracajna sekcija sa ucenickim policijskim patrolama, provodi akciju zaustavljanja i upozoravanja vozaca sa opasnostima sa kojim su izlozeni ucenici ove skole zbog neprilagodjene voznje.

Ucitelji I razreda preventivno vjezbaju sa prvacima prelaz preko ceste, a policijska patrola PU Bugojna redovno dezura kao patrola u udarnim terminima (ujutro pred pocetak nastave), povremeno u vrijeme velikih odmora i izmedju smjena.

Roditelji su kao partneri ucestvovali i u dobrovoljnim aktivnostima oko sakupljanja novca za asfaltiranje skolskog dvorista u Centralnoj skoli i izgradnji Podrucne skole Vesela.

Ekonomski doprinos roditelja bio je skroman, ali je vise bio metod dobre volje da se zajednicki vodi kampanja na stvaranju boljih uslova za rad, te da se podstaknu odgovorni organi vlasti da rade sa roditeljima na zajednickim projektima u stvaranju bolje atmosfere u skolama i lokalnoj zajednici.

Inkluzivna nastava u nasoj skoli

Ucenici sa posebnim potrebama u nekoliko posljednjih godina su poseban segment organiziranog odgojno-obrazovnog rad u nasoj skoli.

Sa Centrom za socijalni rad smo zajednicki izvrsili procjenu preostale sposobnosti djece sa posebnim potrebama. Shodno tim nalazima i rezultatima poduzeli smo adekvatne pedagoske mjere prilagodjavanja nastavnog rada preostalim sposobnostima djece sa posebnim potrebama u redovnoj nastavi.

Djeca do stepena lakse mentalne retardacije pohadjaju nastavu po prilagodjenom programu u redovnoj nastavi, a nastavnici se za takav vid nastave posebno educiraju u okviru skole i dodatno se pripremaju za taj rad.

Poseban problem predstavljaju djeca sa tezim fizickim, odnosno motorickim poremecajima kad trebaju da krenu u V razred jer je nastava kabinetska, a skola nema lifta koji bi posluzio da se ti ucenici krecu od I – III sprata (od kabineta do kabineta).

Od ove skolske godine imano napravljen pristup u skoli za invalidna lica koja se krecu u kolicima. Napravljen je poseban (odvojen ulaz) u okviru glavnog ulaza u skolu.

Pregled uspjeha ucenika u posljednih 10 godina u skoli

Skolska godina Broj ucenika Prolaz Pada-ponavlja razred
1997/98 1.059 1.017 ili 96,03 % 36 uc. ( 9 raz. )
1998/99 1.110 1.067 ili 96,13 % 28 uc. ( 6 raz. )
1999/00 1.072 1.035 ili 96,55 % 25 i 12 noc. ( 6 i 1 raz. )
2000/01 982 934 ili 95,11 % 45 uc. ( 4 raz. )
2001/02 929 917 ili 98,70 % 9 uc. ( 1 raz. )
2002/03 926 913 ili 98,59 % 13 ucenika
2003/04 974 964 ili 98,97 % 8 ucenika i 2 neocjenjena
2004/05 949 935 ili 98,53 % 8 ucenika i 2 neocjenjena
2005/06 942 937 ili 99,47 % 3 ucenika i 2 neocjenjena
2006/07 936 928 ili 99,15 % 8 ucenika
2007/08 956, 946 ili 98,95% 7 ucenika i 3 neocjenjena

2008/09 967 ucnika i proslo je svih 967 ili 100% sto je najbolji uspjeh u povijesti nase skole

2009/10 976 ucenika, zavrsili razred 961 ili 98,40%. Razred ponavlja 15 ucenika, od toga su dva ucenika neocijenjena.